Norwegian post: Hvorfor er jeg så sikker på at alle religioner tar feil?


De beste argumentene mot religion og kristendom kort oppsumert. Hvorfor det ikke er noe overnaturlig med noe av det vi ser rundt oss eller opplever inni oss. Og hvorfor argumentene for religion ikke holder mål.

Denne artikkelen skulle egentlig bare bli et par avsnitt, men det ballet på seg veldig fort. Likevel vil jeg si at dette er en konsis oppsumering av hvorfor jeg ikke er religiøs og spesielt hvorfor jeg ikke er kristen. Egentlig er den beregnet på et annet prosjekt enn bloggen, men det skader vel ikke å publisere den her også.

Ønsker jeg å gjøre narr av religiøse mennesker? Nei, og jeg håper virkerlig ikke noen oppfatter det sånn, for det er mange religiøse personer jeg har veldig stor sans for, og som jeg synes har fornuftige meninger om andre ting enn religion. Men jeg jeg mener at religion er som noe som kan debatteres på lik linje med vitenskap og politikk.

Undersøkelser viser at religiøse mennesker i snitt er litt gladere enn resten av oss. De gir mer veldedighet også, og er mer opptatt av å hjelpe verdens fattige. Hvorfor går jeg inn for å være slik en gledesdreper?

Jeg mener det er viktig å vite hvordan verden faktisk er, for da kan vi også ta bedre avgjørelser. Din religiøse tro har kanskje ingen negative konsekvenser, kanskje tvert i mot tilogmed, men likevel tror jeg at verden alt i alt vil bli bedre desto mindre religion og kristendom vi har. Spesielt fordi fremtidens teknologi kommer til å stille oss ovenfor veldig viktige valg hvor religion kan få oss til å ta gale avgjørelser. Mer om mine tanker rundt teknologi og valgene vi vil bli stilt ovenfor finner du her.

Mirakler og personer med overnaturlige evner

Mirakler eller overnaturlige evner har aldri blitt bevist eksperimentelt, og det er ikke fordi vi ikke har prøvd:

Alle mirakelhistorier har rasjonelle forklaringer som er mer sannsynlige enn den overnaturlige forklaringen. For eksempel:

 • Placebo-effekten. Takket være den kan helbredelse bidra til å kurere mange sykdommer og lidelser. Det er vel og bra, men det er ingenting overnaturlig med det. Placebo-effekten er vitenskapelig bevist, og på grunn av placeboeffekten sammenlignes effekten av medisiner som skal utprøves med falske piller, slik at effekten av medisinenen kan sammenlignes med effekten av kun placebo-effekten. Tidligere hendte det at doktorer brukte falske piller når de ikke hadde ordentelige medisiner på grunn av placebo-effekten, men det er ikke lov lenger. Riktignok kan ikke placebo-effekten forklare ting som amputerte ben som har vokst tilbake ved hjelp av helbredelse – men vent litt, det har jo heller aldre skjedd.
 • Ryktespredning. Om en fjær kan bli til fem høns vet jeg ikke, men historier vi hører er ikke alltid så nøyaktige.
 • Vissheten om at det er sannsynlig at usannsynlige ting forekommer. Som regel er det noen som vinner i lotto, selv om det er ekstremt usannsynlig. Ba folk for at du skulle bli frisk fra kreft også ble du frisk fra kreft? Så bra, men det skjer også med folk som ikke blir ber om hjelp fra Gud. Det er ingenting overnaturlig ved at leger av og til gir uriktige prognoser. Mer om mirakler og sannsynlighet finner du her.
 • Det faktum at vi ofte oppfatter ting unøyaktig. I rettsystemet regnes ikke øyenvitner som et sikkert bevis, og det er det gode grunner til. Mange har blitt uskyldig dømt på grunn av øyenvitner som har husket feil, men senere blitt frifunnet på grunn av DNA-bevis og den slags. Øyenvitner kan ofte gi motstridende beskriver av ting.
 • Tendensen vår til å huske feil. Hukommelsen vår er dessverre ikke så nøyaktig, og når vi mimres ting rekonstruerer vi hendelsene utifra den begrensede mengden informasjon som faktisk er blitt lagret. Flere ganger har man tydelig vist eksperimentelt at man uten problemer kan få folk til å huske ting som ikke har skjedd. Upresis hukommelse forklarer hvorfor vi så ofte husker ting forskjellig.
 • At ikke alle alltid snakker like sant. Er det usannsynlig at mennesker i religiøse miljøer kan finne på eller sterkt overdrive mirakelhistorier? Ikke i det hele tatt.
 • Vissheten om at noen mennesker er gale. Enkelte sinnslidelser kan få folk til å se ting som ikke er der eller høre stemmer. Dette finnes det mange eksempler på som ingen bestrider.

Denne logikken gjelder ikke bare for alien-besøk, men også mirakel-historier.

“En vakker solnedgang og kjærligheten jeg føler for barna mine er godt nok bevis for meg”

Er virkningen av rusmidler som for eksempel Ketamin også et bevis for Gud?

Mange og følelsene og opplevelsene vi opplever kan være sterke, og det er såklart fantastisk. Vi vet mye om hvorfor følelser som gir oss en sterk følelse av mening har blitt selektert for gjennom evolusjon. Vi har en viss ide om hva slags fysiske prosesser som fører til bevissthet, men ikke hvorfor. Stadig finner vi ut av mer om verden rundt oss, og om dette er et spørsmål som vi noen gang vil forstå fult ut hvorfor skjer vet vi ikke.

Det er mange mostridende religioner i verden, og nesten alle disse religionene har mange følgere som “føler” at religionen deres er sann. Det beviser ikke guds eksistens, men at mennesker føler mye forskjellig. Følelser representerer ikke alltid virkerligheten.

Forskere blir stadig i stand til å forklare mer og mer om hvordan vi opplever ting ved å peke på ting som skjer i hjernen, og hvordan den er bygd opp. Når en del av hjernen blir ødelagt, mister vi også de opplevelsene, følelsene og egenskapene som er forbundet med denne delen av hjernen. Rusmidler kan forandre hvordan vi opplever verden ved å forandre kjemien i hjernen vår. Osv, osv, osv. All kunnskapen vi foreløpig har opparbeidet oss tyder på at bevisstheten vår er en manifestasjon av strukturer og hendelser i hjernen. Ingenting tyder på at vi har en sjel. Ikke engang nær-døden-opplevelser og ut-av-kroppen opplevelser, selv om de kan virke veldig overbevisende. Når vi ser nærmere på fenomenet ser vi at nær-døden-opplevelser og ut-av-kroppen opplevelser bekrefter at bevisstheten vår utelukkende er et resultat av fysiske prosesser i hjernen, og at bevisstheten vår kun kan ta plass i hjernen.

Nær-døden-opplevelser og ut-av-kroppen opplevelser

Gjennom tidene har mennesker som har vært døde og deretter blitt gjennoplivet opplevd å komme til noe som kan minne om himmelen. Etter hvert som medisinsk teknologi har opplivning av døde mennesker blitt mer og mer vanlig. De fleste husker ingenting, men 18 prosent av mennesker som har blitt gjennopplivet fra hjertestans rapporterer om nær-døden-opplevelser. Noen få har negative opplevelser, og disse negative opplevelsene kan være veldige forskjellige, men hovedsakelig er det snakk om positive opplevelser.

Her har vi et typisk eksempel på en nær-døden opplevelse:

Her er to eksempler til som også er typiske:

Nær-døden-opplevelser oppleves som veldig ekte. Mye mer ekte enn drømmer.Tusenvis av svært forskjellige mennesker fra ulike deler av verden har hatt nær-døden-opplevelser. Og opplevelsene har mange vanlige elementer blir rapportert om igjen og igjen. Enkelte av disse elementene er ting som folk ikke har hørt om fra før, med mindre de har hørt om andre menneskers nær-døden-opplevelser.

At disse menneskene forteller om ting de faktisk har opplevd, er jeg ikke i det minste tvil om. I hvert fall snakker de fleste sant. Hvorfor mener jeg likevel at nær-døden-opplevelser ikke tyder på at vi lever videre etter døden, at vi har en sjel, eller noe som helst annet overnaturlig?

La meg først understreke fem poenger:

1.       En ting er ideen en sjel som hjelper oss til å oppleve det som skjer i hjernen vår. Noe helt annet er en sjel som påvirker hjernen, og til og med er i stand til lagre minner i hjernen mens den er et annet sted, eventuelt lagre minner og putte dem i hjernen etterpå. Det ville være ekstremt rart om vi kunne fremkalle minner fra sjelen med tanke på at fysiske skader i bestemte deler av hjernen skader minnene våre, at alzheimers sykdom gjør hukommelsen dårligere, at vi ofte glemmer ting som skjer rett før vi besvimer, osv. Det ville gå imot all kunnskapen vi har opparbeidet oss om hukommelsen vår ved hjelp av den vitenskapelige metode.

2.       Vi vi bruker øynene til å se med, men det er ikke øynene som får oss til å se ting inne i hodet. Først konstruerer hjernen bildene vi ser – ofte, men ikke alltid, med hjelp av informasjonen den får fra øynene.

3.       Å dø, også hjernens død, er en gradvis prosess. Nyere forskning anntyder at hele hjernen ikke alltid har sluttet helt å virke når man erklæres hjernedød. Mer om dette, og hvordan det kan forklare nær-døden-opplevelser, kan du lese om her.

4.       Tid kan oppleves som veldig forskjellig. Drømmer som varer i noen minutter kan oppleves som mye lengre. Det samme kan gjelde nær-døden-opplevelser.

5.       Hjernen finner ofte på rare ting som det ikke er noen intuitiv mening bak. Det vet alle som har opplevd å drømme om natten. Halicunerende personer kan se ting som ikke er der men likevel oppleve dem som veldig ekte. Hallicunasjoner kommer ikke utenifra hjernen, men innenifra. Hallicunasjoner trenger ikke dreie seg om hva du ser, men kan også manifestere seg gjennom de andre sansene. Hallicunasjoner kan utløses av rusmidler, sterke medisiner eller bedøvelsesmidler, eller mentale lidelser. Men det finnes flere måter å utløse hallicunasjoner, noe vi skal komme tilbake til.

Nær-døden-opplevelser er ofte veldig forskjellige, også hvis vi ser helt bort fra de skjeldne negative opplevelsene. En persons beskrivelse av hva som venter etter døden kan være grunnleggende forskjellig fra en annens, også hvis vi utelukker de som har hatt negative opplevelser. Enkelt kommer tilbake som konservative kristne. Andre igjen tar avstand fra religion som en konsekvens av nær-døden-opllevelsen, men blir mer spirituelle.

Men selv om det er mange grunnleggende forskjeller med det folk opplever, og selv om det ikke er ting som alle opplever, så er det en del opplevelser som en stor andel opplever. Dette ble jo også nevnt filmklippet jeg viste tidligere. Vi har enda mye å lære om hjernen og om nær-døden-opplevelser, men allerede har vi gode og overbevisende forklaringer for alle aspektene ved nær-døden-opplevelser. Flere av dem har flere alternative forklaringer, men jeg kommer ikke til å nevne alle disse.

La oss gå gjennom alle elementene som er vanlige for folk som opplever nær-døden-opplevelser.

37 % ser tingene som blir gjort med kroppen sin, for eksempel opplivningsarbeid, eller at de blir proklamert døde. Men dette ser de utenifra. De står utenfor kroppen sin. Dette kalles en ut-av-kroppen opplevelse, og vi vet at de uten problemer forårsakes av fysiske prosesser i hjernen. Her kan du lese om hvorfor dette skjer. Her og her kan du lese om hvordan man i eksperimenter har fått folk til å se kroppen sin utenifra ved å stimulere en bestemt del av hjernen ved med eletrisitet.

Det finnes historier om passienter observerer ting som faktisk har hendt. Om dette fenomenet skriver howstuffworks.com:

The experiences of people whose out-of-body adventures allow them to see and hear events that their unconscious body shouldn’t be able to perceive are more difficult to explain. However, it is plausible that unconscious people can still register sensory cues and prior knowledge and incorporate them into their NDE. Whether this is more plausible than the subject’s soul floating out of their body is a matter of personal opinion.

Hvis passienter faktisk kan se seg selv ovenifra på ordentelig kan det lett bevises ved å ha symboler/bilder i sykehusrommene som kan bli sett ovenifra, men som ikke kan sees fra gulvet. Foreløpig har fem studier forsøkt dette, men ingen har bekreftet eller anntydet at passientene ser seg ovenifra på ordentelig. Mer om dette kan leses her under overskriften “NDE Target Identification Experiments”.

32 % blir fraktet gjennom en tunnel med et lys i enden. Beskrivelsen av tunnelen kan være ganske forskjellige, og noen ser andre vesner i tunellen eller i enden av tunnelen, mens andre blir fraktet gjennom en tom tunnel. Når hjernen er i sjokk eller mangler oksygen kan synscellene begynne å sende tilfeldige signaler, som igjen kan føre til at vi ser sterkt lys. Siden vi har mange flere synsceller i midten er lyset også mye sterkere i midten, noe som bidrar til tunnel-effekten.

62 % ser sterkt lys, vanligvis kombinert med intense følelser av kjærlighet, glede, fred, osv. Det sterke lyset har vi allerede forklart. Sterkt stress, sjokk og mangel på oksygen fører til en massiv strøm av endorfiner. Disse fjerner smerten og fører til alle de intenst positive følelsene som rapporteres. Lignende følelser kan oppnås ved bruk av rusmidler, et godt eksempel er ketamin, og det er jo ikke spesielt overnaturlige.

25 % ser fashbacks fra livet sitt, en slags gjennomgang av livet de har levd. Flashbacks som er så sterke at du ser hendelsen for deg skjer ikke bare på film, men også i virkerligheten når folk er i live i forbindelse med for eksempel post-traumatisk stress, uten at det sees på som overnaturlig. Denne slags flashbacks har også blitt utløst ved å stimulere hjernen på bestemte måter. Mer om den vitenskapelige forklaringen av hvordan dette oppstår i forbindelse med nær-døden-opplevelser finner du her under overskriften “The life in review”.

52 % ser spirituelle vesner eller døde slektninger. Spør du meg har dette fenomenet den beste og mest spennende forklaringen av alle. Denne videoen gir en god forklaring, og forklarer også mange andre overnaturlige opplevelser:

Kristne, eller ikke-troende som har blitt oppdratt i et kristent hjem eller vokst opp i kristne samfunn, ser noen ganger Jesus. Andre ser engler og noen møter avdøde slektninger. Mens buddister kan se Buddha og muslimer kan se Muhammed. Dette forklares godt ved at hjernen, basert på det uoversiktelige kaoset som oppstår i en kun delvis fungerende hjerne i en nær-døden-situasjon, tolker signalene basert på konsepter som allerede er å finne i hjernen.

Mer om hvordan nær-døden-opplevelser kan stimuleres i laberatoriet kan du se i denne dokumentaren.

Hvordan kan vi være så sikre på at evolusjonsteorien stemmer?

Det er mange grunner til at evolusjonsteorien er allment akseptert blant ekspertene. Det er for mange av dem til at jeg kan nevne alle, men her har du noen av dem:

 • Vi har funnet store mengder med fossiler. Jo lengre ned de blir funnet, desto mindre kompliserte er de. Alle fosilene som har blitt funnet bekrefter at vi er her som et resultat av evolusjon. Om evolusjonsteorien var feil ville det vært lett å finne beviser for dette. Et menneskefosil som er like begravd like dypt som dinosaurfossilene hadde vært nok. Om vi noen gang skulle finne et kaninfossil fra den prekambriske æraen eller et fossil fra et pattedyr i den devonske æraen vil det motbevise evolusjonsteorien slik vi kjenner den i dag. Mer om dette finner du her.
 • Når vi ser på skjelletene til fossiler ser vi hvordan de gradvis har utviklet seg. Vi har funnet fossiler fra mange utryddede dyrearter. Ingen tror vel at neandertalerne, homo erectus, homo habilis og alle de andre menneskeartene vi har funnet fosiler fra ble skapt samtidig.
 • Kroppsdeler og egenskaper vi ikke trenger lenger har blitt hengene igjen fra arter vi stammer fra. Vi har halebein, menn har brystvorter, og vi gåsehud – selv om ingen av disse tingene lenger har noen funksjon. Langt flere eksempler finner du her og her. Vi har funnet eksempler på denne slags kropsdeler som ikke kan forklares på noen annen måte enn evolusjon (eller at skaperen av universet bevisst prøver å lure oss) også hos andre dyr. Men vi har ikke funnet denne slags kroppsdeler hos dyr hvor det ikke har kunnet forklares med at en av artene de er etterkommere av hadde bruk for dem. Mer om dette og flere gode eksempler finner du i denne videoen fra 1:58.
 • Fordelingen av forskjellige arter på de forskjellige kontinentene er akuratt slik man ville forventet utifra et vi vet om fortidens kontinentaldrift. For eksempel er det er ikke tilfeldig at Australia har så mange dyr vi ikke har i resten av verden og motsatt. Flere eksempler og en forklaring av hvor godt dette argumentet faktisk er finner du i denne videoen fra 4:36 og utover.
 • Når fosteret vårt er inni magen utvikler det seg først på samme måten som ligner mange andre dyr. Når de er inne i magen begynner fostrene til mennesker å utvikle gjeller, pels og en hale, samt hinnen til en eggeplomme. Disse tingene blir såklart ikke på langt nær ferdig utviklet, og de forsvinner før vi blir født. Unntaket er utviklingen av pels, som barn som blir født for tidlig fortsatt kan ha, men det er snakk om et veldig tynt og fint lag. Denne slags ting ser vi såklart ikke bare hos mennesker, men også andre dyr. Hvaler, som hadde forfedre som gikk på land, begynner å utvikle armer når de er forstre, som igjen blir borte. Du kan lese mer om fosterutvikling her, eller se denne, denne eller denne videoen.
 • Genene vi mister blir ikke nødvendigvis borte, men evolusjonen (mutasjoner og andre prosesser) forandrer dem nok til at de ikke virker lenger. Derfor har store deler av DNAet vårt ingen funksjon. Det er fortsatt mye med DNA vi ikke forstår, men det er også deler av DNAet vi vet hva betyr (hvis ikke ville det for eksempel ikke være mulig å genmodifisere mat). Allerede har vi funnet restene av genene til å lage eggeplomme i menneske-DNAet. Vi trenger ikke disse genene, fordi vi ikke legger egg, men det gjorde forfedrene våre for lenge, lenge siden. Et annet eksempel er våre ødelagte gener til å lage vitamin C. Vi kan ikke lenger lage vitamin C, men det kan flere andre dyr. Det er blitt funnet flere eksempler, og det vil bli funnet langt flere etter hvert som vi forstår DNA bedre. Riktig nok har dette også en annen forklaring enn evolusjon: At en intelligent designer har plassert disse genene i genomet vårt for å lure oss.
 • Biologiske organismer er imponerende komplekse, men det er også mange dumme feil. Disse feilene kan forklares godt fra et evolusjonistisk perspektiv, men ikke fra et skapelsesperspektiv. Gode eksempler er at vi puster og spiser gjennom samme rør, og menn som får problemer med prostata.
 • Siden vi stammer fra en felles stamfar, og siden evolusjon ikke kan gjøre store og omfattende forandringer, er det en del fellestrekk som alle arter deler. Arvestoffet vårt er basert på de samme kjemikaliene (blant mange andre kjemikalier som kunne fungert), vi bruker de samme 20 aminosyrene (blant de nesten 400 vi kunne brukt), osv. En langt bedre forklaring, sammen med enda bedre eksempler, finner du i denne videoen.
 • Gjennom seleksjon har vi selv forandret jordbruksplanter og husdyr til det ugjennkjennelige. Et godt eksempel er hunder, som opprinnerlig stammer fra ulver. Ingen tror vel at alle dagens hunderaser en gang har levde vilt i naturen. Over 85 prosent av bulldogger og over 90 prosent av bostonterrier blir født gjennom keisersnitt.
 • Mutasjoner, forandringer i genene som muliggjør evolusjon, har blitt påvist eksperimentelt. Også evolusjon fra en art til to nye arter (forgreining) har blitt observert i laberatorier, og i landbruket og til og med i naturen, noe du kan lære mer om i den siste halvdelen av denne videoen fra 6:20 og utover. Mutasjoner og naturlig utvalg, altså evolusjon, er også årsaken til at bakterier og virus er forandrer seg. Derfor får vi stadig nye bølger med forkjølelse og influensa selv om vi har opparbeidet beskyttelser mot de vi har vært utsatt for før, og derfor er HIV så vanskelig å kurere.
 • Når vi ser på skjelletene til fosiler, og kroppene til nært og fjernt beslektede arter som fortsatt eksisterer, blir forgreiningen av arter tydelig bekreftet. Studier av forskjellene mellom skjelletet og kroppen til forskjellige arter kunne veldig lett motbevist at arter forgreiner seg, hvis vi ikke hadde hatt en felles stamfar, men alt tyder på at vi har felles opphav.
 • Arter som er nærme hverandre i slekt har også veldig likt DNA. Ikke bare er den delen av DNA vi bruker likt, men også blant DNAet som ikke virker har vi mer til felles med arter som er nærme i slekt. Evolusjonsteorien forteller oss at vi alle stammer fra en livsform, men at denne livsformen har forgreitet seg til forskjellige arter, som igjen har forgreinet seg til nye arter. Sammenligninger av DNAet til forskjellige arter gir veldig sterke bevis på at dette er tilfellet. DNA-analyser kunne veldig lett motbevist at dette var tilfellet, men det har de ikke. De to siste punktene trenger en litt mer omfattende forklaring hvis vi skal kunne forstå hvor godt det faktisk er. Derfor annbefaler jeg denne videoen sterkt:

Som du ser fra eksemplene ovenfor kan man gjøre mange forutsigelser om hvordan ting vil måtte være hvis evolusjonsteorien stemmer, som igjen har latt seg teste. Siden evolusjonsteorien ble fremsatt for over 150 år siden er det blitt gjort ekstremt mange forutsigelser, og ekstremt mange tester, og hver eneste av disse testene har bekreftet evolusjonsteorien. Metodene vi har brukt for å bekrefte evolusjonsteorien, den vitenskapelige metode, er den samme metoden som har gitt oss den kunnskapen vi har basert oss på når vi har behandlet sykdommer, reiser til månen og lager mobiltelefoner og datamaskiner.

Bevismaterialet for evolusjon er altså enormt, men for noen kan evolusjon være vanskelig å akseptere. Hvordan skal ukomplisert og mikroskopisk liv kunne utvikle seg til oss? Skal det ikke veldig mye flaks til for at evolusjon skal kunne produsere dyr som er så avanserte som oss? Er det ikke usannsynlig at mange av de egenskapene vi ser hos dyr i dag, for eksempel evnen til å fly, kan ha oppstått som en konsekvens av små, gradvise forandringer? Hvordan kan øynene våre ha blitt skapt gjennom evolusjon? Dette er gode spørsmål men gode svar. Svarene på disse spørsmålene, og lignende spørsmål, finner du i disse videoene. De er lange, for det tar tid å opparbeide en forståelse av hvor elegant evolusjonsteorien er, men de er vel verdt tiden det tar å se dem.

USA har mange av de beste forskerne og oppfinnerne i verden, men de har også en stor bevegelse med kreasjonister, kristne som aktivt fremmer intelligent design, hypotesen om at vi ble skapt av en intelligent designer. Denne hypotesen fremmer de ved å argumentere mot evolusjonsteorien, og ved å lete etter hull, og ofte også ved å argumentere for at jorden kun er noen tusen år gammel.  I USA sier 45 prosent av befolkningen er enig i påstanden “god created human beings pretty much in their present form at one time within the last 10,000 years or so”.

Som vi gjennomgikk i punktene over ville det være veldig lett å motbevise evolusjonsteorien hvis den ikke stemmer ved å gjøre ordentelig forskning hvis den faktisk ikke stemmer. Det er store mengder bevis for evolusjonsteorien, men et motbevis er nok. Men kreasjonister er ikke forskere. Mange av dem er flinke til å fremstå som kunnskapsrike og profesjonelle ovenfor mennesker som ikke vet nok om evolusjonsteorien, men få eller ingen av dem forstår seg selv på teorien de bekjemper.

På en måte (langt ifra alle måter såklart) er kreasjonister som Holocaust-benektere. De er flinke til å virke som om de har oversikt, og argumentene deres virker ofte overbevisende for folk som ikke vet mye om temaet før de får høre responsen fra evolusjonister. Men med kunnskap kan alle kreasjonistenes argumentener lett plukkes fra hverandre. Evolusjonistene har knusende motargumenter til alt kreasjonistene har å si, og disse motargumentene kan lett bli funnet på youtube og ved hjelp av google. Dette er ikke noen likeverdig debatt hvor begge sidene har gode motargumenter til alt motparten har å si, og uenigheter skyldes et forskjellig perspektiv. Kreasjonister undergraver evolusjonsteorien ved å bruke gal logikk, grovt misrepresentere evolusjonsteorien, utelate informasjon, fortelle ting som ikke er sant og ved å missbruke statistikk og sannsynlighetsregning. Informasjonen kreasjonister kommer med er ikke alltid usann. For eksempel er det mange som peker på at karbon-14 datering ikke er nøyaktig for å måle gamle fosiler og alderen på jorden. Det er helt sant, men irrelevant, siden det ikke er karbon-14 som blir brukt til dette, men en rekke andre metoder.

Jeg har generalisert litt her, for det er et unntak fra påstanden min om at ingen kreasjonister gjør ordentelig forskning. Det er nemlig en måte evolusjonsteorien kan motbevises på hvor kreasjonister har gjort ordentelig arbeid, og enkelte profesjonelle vitenskapsmenn har gitt støtte.

Evolusjonsteorien forutsetter at alle biologisk organismer ikke kan ha blitt lagd gjennom små, gradvise forandringer – hvor alle eller flesteparten av forandringene må være fordelaktige for organismen, og ingen av forandringene kan ødelegge. På engelsk kalles dette irreducable complexity. Denne kreasjonist-videoen gir en god presentasjon av hva dette er, og viser frem yndlingseksempelet til kreasjonistene, nemlig bakterieflagellen:

For det første blir det feil å si at det at man ikke kan fjerne deler motbeviser evolusjonen. For det er en annen mulighet, nemlig at evolusjonen ikke bare har kommet til slutt-resultatet ved å legge til deler, men også ved å fjerne deler i løpet av prosessen. På den måten er det ikke umulig at man ved hjelp av små forandringer kan komme frem til er resultat som ikke kan bli gjort mindre komplekst. Dessuten: Hvis vi ikke kan forklare hvordan evolusjonen kom frem til sluttresultatet betyr ikke det at det ikke finnes en løsning. Denne slags prosesser er kompliserte og vanskelige å ta inn over seg. Vi vet ikke enda hvordan alle biologiske organismer har evolusjonert i hver minst detalj, steg for steg.

Bakterieflagellen (the bacterial flagellum) er det beste eksemplet kreasjonistene har funnet for såkalt irreducible complexity, og ble fremsatt i den store rettsaken som konkluderte med at intelligent design ikke er vitenskap (The Dover Trial). Men evolusjonister har funnet ut at bakterieflagellen ikke er “irreducibly complex” i det hele tatt:

Og for å strø salt i såret:

Til slutt:

Å forene kristendom og evolusjon er veldig urimerlig

Det ville være veldig merkerlig for en bibelsk gud å lage oss ved hjelp av evolusjon. Bibelen er tydelig på at vi mennesker er hovedpoenget med skaperverket, og da blir det litt av en omvei å bruke i underkant av fire milliarder år på å evolusjonere oss frem når han kunne laget oss med en gang – spesielt de første to-tre milliarder årene uten flercellede organismer (for å ikke snakke om de ti milliardene årene han ventet før han skapte liv på jorda). Mer enn 99,9 prosent av artene evolusjonen har skapt er er også blitt utryddet.

For det andre innebærer det å gripe inn i enkeltmutasjoner og lignende for å diskret styre ting i ønsket rettning. Bare for å få det til å se ut som om prosessen er drevet utelukkende av sjanse og naturlover. En ganske merkerlig måte å gjøre ting på spør du meg.

For det tredje: Hva er greia med å gripe inn først noen få tusen år før kristus, omlag 200 000 år etter de første homo sapiens sapiens? (Og hvorfor lokalisere alle profetene i og i nærheten av midtøsten?)

For det fjerde er det jo en ganske hjertesjærende måte å skape oss på. Tenk på alle feilmutasjonene det innebærer, og på alle dyrene og menneskene som må sulte i hjel, dø av smertefulle sykdommer og blir spist levende. Resultatet av milliarder av år med evolusjon er vel heller ikke akuratt slik en kjærlig gud ville lagd det hvis han kunne bestemme hvordan ting skulle være?

Menneskers moral kan forklares godt utifra evolusjonsteorien, men ikke utifra kristendommen

Alle moralske følelser hos oss og andre sosiale dyr kan forklares godt utifra og blir lettere å forstå fra et utelukkende evolusjonistisk perspektiv. Enkeltindivider tjener ikke alltid på å være moralske, men det gjør gruppen de hører til, og dermed også genene deres, inkludert genene som fører til moralitet.

Vanskeligere er det å forklare at en gud som er fanatisk opptatt av synd vil finne på å lage menneskene slik at de ikke oppfatter alle budene hans som moralsk riktige. Enda vanskeligere er det å forklare hvorfor en moralsk gud vil finne på å lage psykopater og sadister.

Hvordan oppsto liv?

Vi vet ikke enda hvordan liv først oppstod, men vi vet en del om hvordan mye av forholdene kan ha blitt lagt til rette, og vi har ingen grunn til å annta at enkle former for liv ikke kan oppstå naturlig, eller at det er så usannsynlig at det ikke kunne skjedd på minst en av de sinnsykt mange planetene i universet vårt. Denne videoen viser hva vi lenge har visst om hvordan kjemiske prosesser som forekom på jordkloden for milliarder av år siden la til rette for at liv kunne oppstå. Hvis du er i tvil om hvorvidt liv kan oppstå av seg selv, eller hvorvidt enkelt liv utvikle seg til å bli DNA-baserte organismer, annbefaler jeg denne videoen.

Hvorfor finnes noenting i stedet for ingenting?

Kvantefysikeren David Deutsch har dette bildet på hjemmesiden sin, og kommenterer: "Hmm. I guess it's easy to believe God-based explanations if you don't think about where God came from."

Hvis Gud ikke finnes, hvem forårsaket Big Bang? Hvorfor finnes noenting i det hele tatt da? Burde det ikke heler vært ingenting?

Jeg er av den formening at det finnes svar som kan gjøre dette mindre vanskelig å forstå, og at disse svarene vil bli langt bedre i fremtiden, men det skal jeg ikke gå inn på. Her er svaret mitt:

For meg virker det mye mindre rart at verden alltid har eksistert eller oppsto med enkle regler som over tid har ført til en komplisert verden, enn at en skapning som er komplisert nok til å designe hele verden (inkludert menneskehjernen) har oppstått av seg selv eller eksistert til evig tid uten årsak.

Den “moderne” tolkningen av Gud er at han/hun ikke er fysisk, men en slik skapning må likevel være veldig komplisert for å kunne lage mennesker og alt annet i universet. Intelligens er komplisert selv om det kun er et ord og konseptetet er lett forståelig.

Carl Sagan sa det veldig fint:

“Universet er finjustert for oss”

I perspektiv av andelen av universet som er ubeboelig er ikke universet finjustert for liv. Det virker langt ifra åpenbart at jorden er laget med tanke på oss.

I denne videoen addreseres ikke bare argumentet om at universet er finjustert i forhold til temperatur, oksygen, osv, men også argumentet om at de fysiske konstantene i universet er finjustert for å kunne være opphav til atomer, stjerner, kjemi og tilslutt liv. Selv vet jeg ikke nok om dette spørsmålet til å uttale meg, så la oss for sikkerhets skyld ta utgangspunkt at de fysiske konstantene i universet er finjustert.

En forklaring på hvorfor mange fysiske konstanter er så finjustert kan være at det ikke finnes et univers, men ekstreeemt mange, og at grunnen til at vi befinner oss i et univers som er så usannsynlig “livs-vennlig” er at det kun er disse universene som gir opphav til liv. Siden kun disse universene gir opphav til liv er det bare er disse universene som blir observert, og da blir ikke denne finjusteringen så usannsynlig lenger. Teorien om flere universer er en seriøs teori med mange tilhengere blant fysikere, og eksisterer blant annet som en gren av strengteori. Flere universer kan også forklare mange av tingene vi observerer i kvantefysikken.

Kristendommens fundament henger ikke på greip

Det var sympatisk av Jesus å henge seg på korset, men det henger ikke helt på greip. Hvorfor vil en allmektig Gud la seg selv (eller sønnen sin, avhengig av hvordan Bibelen tolkes) bli torturert til døde slik at han kan gi seg selv lov til å la være å straffe oss? Selv pleier jeg å tilgi folk uten å torturere og drepe meg selv, og det fungerer fint.

I det hele tatt forstår jeg meg ikke på ofring. I det gamle testamentet ofres dyr og mennesker. I det nye testamentet ofrer Jesus seg. Derfor er det Jesus ofte symboliseres med et lam. Men hva er greia med at synder må bli straffet? Og enda rarere: Hvem har bestemt at det er greit at andre enn den som har utført synden blir traffet, så lenge straffen blir utført?

Lagde Gud mennesker uten å vite hvordan vi er?

Apropo strafing for synder. Disse syndene har han selv har valgt skape oss til å være så utrolige tilbøyelige for at ingen mennesker er frie for synd. Men vent litt, var ikke det et uhell at vi ble syndige?

Hvis vi velger en bokstavelig tolkning av Bibelen er mitt spørsmål:

Hva var vitsen med å i det hele tatt lage det jævla epletreet, hvorfor lage mennesker som har lyst til å bryte reglene, hvorfor lage slangen ond, og hvorfor i det hele tatt gjøre det fysisk mulig for oss å spise disse eplene hvis du ikke vil at vi skal spise dem?

Spør du meg er det veldig rart å lage teite historier for å forklare ting enn å faktisk skrive det man ønsker å formidle, men la oss sette det til side. Hvis skapelsesberetningen er ment metaforisk:

Kan ikke Gud se inn i fremtiden? Det står jo flere steder i det gamle og det nye testamentet. Han forutser jo også fremtiden flere ganger, blant annet Johannes Åpenbaring. Jesus forutser jo også fremtiden, blant annet under middagen på skjærtorsdag (du kommer til å fornekte meg tre ganger før hanen galer, osv).

For det andre: Har ikke Gud egenhendig laget hele hjernen vår fra bunnen av, og vet han ikke i så fall hvordan den fungerer ned til hver minste detalj?

“Vi er ulydige på grunn av fri vilje”

En ting er fri vilje, en annen ting er å lage personligheter som så til de grader er innstilt på å bryte budene. Vi kunne vel hatt mye snillere personligheter og vært mye mer forpliktet til å følge guds bud, uten at viljen vår er mindre fri.

Hadde Moder Teresa mindre fri vilje enn Hitler? Hvis Jesus ikke var en manifestasjon av Gud, og hvis han hadde fri vilje, hvorfor kunne ikke Gud lagd oss litt mer som han?

Apropo fri vilje: Fri vilje kan ses på som ting som ikke skjer for en bestemt grunn, for da er de jo forutbestemt. Hvis du kun tar de avgjørelsene du gjør fordi det er sånn hjernen din reagerer på omgivelsene sine, eller fordi Gud lagde sjelen din til å være akuratt sånn, da er du jo ikke fri. Så avgjørelsene dine kan altså ikke ha en årsak. Men de kan heller ikke bestemmes av tilfeldigheter, for da velger du jo ikke hva du vil gjøre.

Hvis fri vilje derimot er å ta valg som mennesker tar på bakgrunn av personligheten/hjernen sin, vel da kunne jo Gud skapt folk til å gjøre som han ville uten å bryte fri vilje.

“Djevelen forklarer problemene på jorden”

Men vent litt, jeg har jo glemt å fortelle om djevelen. Det er jo han sin skyld at Jesus må ofre seg selv, at verden er full av synd, osv. Djevelen er jo en forfallen engel (gud har jo en tendens til å lage eprsonlighetene våre uten å vite hvordan de virker). Ingen kristen vil benekte at Gud er den mektige, og det står jo også i Bibelen.

Gud ordner for øvrig opp med djevelen helt uten problemer i Johannes Åpenbaring. Hvorfor ikke bare gjøredet med en gang?

“Guds eksistens kan ikke testes vitenskapelig”

Jo.

Det er ikke bare kristne som hevder at vitenskap ikke kan besvare religiøse spørsmål. Det gjør også mange ateister, mange lærebøker om den vitenskapelige metode, og mange forskere. Men de tar feil.

Teorier som ikke kan testes direkte kan likevel bli akseptert fordi de er den eneste mulige konsekvensen av teorier som kan testes direkte.

Jorden er 4,54 og 4,6 milliarder år gammel. Mange forskjellige metoder har blitt brukt for å estimere jordens alder, og de gir ikke eksakte svar, men svar som befinner seg innenfor samme område og med overlappende usikkerhet. Vi har ikke vært her siden jorden oppstod og tatt tiden med stoppeklokke, men likevel kan teorien vår om jordens alder bli testet. Det har den også blitt veldig mange ganger, og den har bestått alle testene.

Vitenskapen er i stand til å teste mange teorier som man kanskje ikke skulle tro var testbare – hva som er inne i protoner, hvorvidt alle partikler i universet er bygd opp av små strenger slik strengteori tar utgangspunkt i, hvor gammelt universet er, osv. Vil vi noen gang kjenne alle universets hemmeligheter og kunne vite om det er skapt av en gud eller ikke? Kanskje.

Men om vi skal teste for Gud må vi først definere Gud. Før trodde folk at himmelriket var i himmelen (det vi i dag regner som jordas atmosfære). I Bibelen står det at Gud troner over jorden og ser ned på oss (Jesaja, kapittel 40, vers 22). Hvordan kan han da se hele jorden? Ikke noe problem, ifølge samme bibel-vers. Jorden er sirkel-formet (det hebraiske ordet for sirkel blir brukt, ikke det hebraiske ordet for kule). Det er grenser for hvor høyt oppe han kan være, for han “brer himmelen ut som et slør og spenner den ut som et telt til å bo i”. I dag har vi utforsket himmelrommet, og vi vet at det ikke observert Gud.

Men andre forklaringer forklaringer Gud, som “Gud er alt” (i så fall tror jeg også på Gud) eller “Gud er ikke-matriell”, er vanskeligere å komme til bunns i. En Gud som ikke i det hele tatt er matriell vil ikke påvirke universet vårt, og da er det også vanskelig å sette opp eksperimenter. Men for de fleste guds-definisjoner kan man gjøre prediksjoner for hvordan universet vil være annerledes fra et univers uten en slik Gud. En Gud som ikke har innvirkning på universet er det heller ikke vits å tilbe, innrette seg etter, be til eller bruke som moralsk veileder.

Vi har gjort ekstremt mange vitenskapelige eksperimenter for å teste verden rundt oss. Foreløpig bekrefter alle teorien om at ting skjer utelukkende som en konsekvens av klare naturlover som ikke gir rom for avvik, eller (utifra dagens forståelse av kvantefysikk) tilfeldige utvalg blant en gruppe mulige utfall som alle har en bestemt sannsynlighet.

Er det teoretisk å bruke den vitenskapelige metode for å bevise teorien om at Gud helt sikkert ikke finnes? Nei. Vi kan finne at sannsynligheten for at det finnes en gud er veldig liten, men sannsynligheten vil aldri være null. Men det gjelder alle vitenskapelige teorier. Også teorien som tyngdekraften og teorien om at jorden er rund.

Vi kan ikke fullstendig utelukke muligheten for enhjørninger, feer eller julenissen heller. Folk flest tenker vel likevel at vi får vente med å tro på denne slags vesner til vi har et argument for at de finnes.

Folk som blir født i Pakistan blir som regel muslimer. Personer som blir født i India blir som regel hinduister. Folk som ble født i Norge på 700-tallet trodde som regel på Odin, Tor og de andre norrøne gudene. Nesten alle religionene som noen gang har eksistert er nå utryddet. Hvis man skal begynne å tro gresk mytologi slik folk gjorde før må man forklare hvorfor. Det holder ikke å ikke vite hvorfor ikke.

Hvorfor gjemmer Gud seg?

Hvis Gud er opptatt nok av oss til å la seg eller sønnen sin torturere seg selv til døde for oss og bruker all tiden sin på oss, og hvis han vil at vi skal vite om hans eksistens, til og med vil at vi skal tilbe han, hvorfor beviser han ikke da sin egen eksistens?

Mange bevis hadde vært flott, men hvorfor ikke engang ett? Om han ikke vil bevise sin egen eksistens kunne han i det minste anntydet at det var noe mer i universet enn fysiske prosesser bestemt av naturlovene. Det hadde ikke vært så vanskelig:

 • Alle mennesker kunne blitt født med all kunnskap de trengte om gud fra før av.
 • Han kunne gitt oss alle syner/åpenbaringer.
 • Han kunne helbredet mennesker med amputerte kroppsdeler.
 • Han kunne latt Jesus fortsette gå rundt på jorda å forkynne etter han døde, og ikke bare nøye seg med å vise seg for disiplene for en kort periode.
 • Han kunne gravert inn de ti budene på alle jordens fjell, eller i det minste på månen.
 • Han kunne fått mennesker glorie når de taler guds ord eller fått en lysstråle til å lyse opp til himmelen hver gang man ber.
 • Han kunne skapt oss i stedet for å se på at evolusjon, en naturlig prosess som bestemmes av naturlovene, gjorde jobben for han.
 • Han kunne designet oss på en måte som gjør at vi ikke utelukkende følger naturlovene. For eksempel ved å la kroppens og hjernens design og utvikling bestemmes av noe annet enn genetikk, eller la genene til et foster bestemmes av noe annet enn naturlige prosesser. Eller han kunne gjort slik at vi ikke trenger å tisse å bæsje. Han kunne latt oss tenke med sjelen, i stedet for å la alle tankeprosesser være et resultat av fysiske prosesser som kan observeres i hjernen. Eller lagd oss slik at nye babyer kommer grasiøst ut av luften, i stedet for å måtte presses ut sammen med blod diverse annet gjennom morens vagina, i en prosess hvor de fleste kvinner bæsjer ufrivillig, og mange døde i gamledager og i fattige land. Hvorfor la barnet vokse til i magen i ni måneder gjennom utelukkende naturlige prosesser? For å få det til å se ut som om vi er en konsekvens av naturlovene?

Kunne han ikke det minste skrevet en bok eller i det minste fått noen etterfølgere til å skrive og oversette en bok på vegne av seg selv? Da kunne de troende ha et sted å lete hvis de ville finne ut hvordan ting hang sammen eller hva Gud mente om ting.

Hva med Bibelen?

Har Gud gjennom den hellige ånd diktert Bibelen ord for ord? Ønsker han at følgerne hans skal lese Bibelen? Muslimene tror at Gud dikterte Bibelen ord for ord, men den kristne tro forteller ingenting om hvordan Gud har hjulpet til med skrivingen av Bibel-tekstene. Den forteller heller ingenting om Gud hjalp til med utvalget av hvilke bøker som skulle komme med når dette ble fastsatt flere hundre år etter at Jesus døde. At de som valgte ut dette fikk hjelp av Gud til å velge riktig virker like sannsynlig som at Gud taler gjennom prester og teologer i dag. Hadde han gjort det ville det vært mye mindre uenighet.

Alle kjenner til at man kan finne en del mindre heldige utallelser i Bibelen, men få er klar over hvor mange absurde og grusomme ting som står, og hvor ekstreme disse bibelsitatene faktisk er. Jeg kommer til å nevne noen eksempler her, men det er så utrolig mange flere. Mer utfyllende lister finner du her, her og her, og det er såklart påpekt hvor sitatene er å finne slik at man kan sjekke opp mot sin egen bibel eller bibelen.no.

For personer som leser Bibelen og tror på hele eller deler av den har jeg et tankeeksperiment:

La oss si at jeg skrev en bok. Eller at jeg ikke skrev den selv, fordi jeg liker å holde meg litt i bakgrunnen, men lot noen andre skrive en bok på vegne av meg selv, og ønsket at følgerne mine skulle lese den. La oss si at denne boken:

 • Refererer til jorden er flat over ti ganger, og forteller at den er formet som en sirket og har fire hjørner, samt at himmelen er brettet ut over jorden som et telt (sitater finner du her).
 • Skryter av hvordan jeg skapte natt, og av hvordan jeg noen dager senere lagde solen (første mosebok, kapittel 1).
 • Motsier seg selv MINST 143 ganger (sitater finner du her).
 • Sier at slaveri var greit så lenge slavene ikke er jøder (tredje mosebok, kapittel 25, vers 44-46 – det er flere eksempler på at slaveri godtas i det nye testamentet, også flere ganger av Jesus, blant annet her).
 • Lager regler for hvordan kjøper og selger skal te seg når man selger datteren sin som sex-slave (andre mosebok, kapittel 21, vers 7-11).
 • Forteller at det er lov å slå slavene sine til døde så lenge de først dør etter noen dager (andre mosebok, kapittel 21, vers 20-21).
 • Forteller historien om den gangen jeg fikk en far til å brenne datteren sin som en ofring til meg (dommerne, kapittel 11, vers 29-40).
 • Beretter gang på gang om hvordan jeg dreper barn (sitater finner du her).
 • Kommer med historie på historie om hvordan jeg personlig har drept tusner på tusner av mennesker, hvordan jeg ved diverse annledninger har massakrert hele landsbyer og hvordan jeg har kommandert følgerne mine til å massakrere diverse landsbyer (svært mange eksempler på dette finner du her).
 • Innrømmer å ha drept hele jordens befolkning bortsett fra en mann og familien hans (alle har vil hørt om Noas Ark).
 • Forteller om hvordan jeg ved diverse annledninger har gitt følgerne mine beskjed om å voldta fiendens døtre (sitater finner du her).
 • Lager en lov til følgerne mine om at hvis en ektemann slutter å like konen sin og stiller spørsmålstegn ved om konen var jomfru når han giftet seg med henne, og hvis faren ikke kan bevise at hun var jomfru, må hun bli steinet i hjel utenfor farens hus (femte mosebok, kapittel 22, vers 13-21).
 • Kommanderer følgerne mine om å brenne alle hus og eindeler, og hogge ned alle husdyrene og alle menneskene med sverd, i byer hvor menn har oppfordret folk til å dyrke andre guder (femte mosebok, kapittel 13, vers 13-19).
 • Lager lover for følgerne mine om å drepe jenter som ikke er jomfruer på brylupsnatten, menn som ligger med menn, barn som forbanner foreldrene sine, slektninger som konverterer til andre religioner, folk som jobber på sabatten, hekser, folk som sier seg uenig med prester, prestedøtre som har sex utenfor ekteskapet, og alle som ikke søker Gud (sitater finner du her).

Ja, la oss si at alt dette sto skrevet i boken som jeg skrev, eller lot noen andre skrive på vegne av meg selv, og ønsket at følgerne mine skulle lese hvis de lurte på hva jeg hadde å formidle til dem. Ville du da godta unnskyldninger som disse?:

 • Men flesteparten av disse sitatene er jo i den første halvdelen av boken min.”
 • “Men det står jo også mange fine og fornuftige ting i boken min.”
 • “Alle de tingene jeg skriver i boken min som ikke stemmer eller er grusomme mener jeg metaforisk. Drep alle slekninger som konverterer er metaforisk for respekter andre religioner, og historien om mannen jeg fikk til å brenne datteren sin har en metaforisk mening som dere som boken er skrevet for ikke forstår.”
 • “Mange av motsigelsene i den siste halvdelen boken min har veldig usannsynlige men likevel  logisk mulige forklaringer, og derfor kan også motsigelsene som bryter direkte med de mest fundamentale logiske reglene alle er enige om også forklares.
 • “Mesteparten av det jeg skriver kan du ikke ta alvorlig. Men du må ta meg alvorlig.”
 • “Det som står i boken har jo ikke noe med meg eller hva jeg mener å gjøre, men avhenger av hvilken tid de forskjellige delene ble skrevet.”

Og hvis du ikke ville godtatt disse unnskyldningene om det var min bok, hvorfor forventer du mindre fra universets skaper?

Hvis Bibelen er full av feil fordi den er skrevet av mennesker, hvorfor burde man lese den da?

Hvorfor skal vi stole på det Bibelen skriver om åndelige ting hvis vi ikke kan stole på det den skriver om noenting annet?

Om du tror at skaperberetningen og beretningen om Noas Ark er metaforisk, tror du også at de som skrev disse tekstene mente det slik? Trodde de ikke at tingene de skrev om i Bibelen faktisk skjedde?

Skapelsesberetningen i Bibelen, som forteller at Gud lagde Adam av jord og deretter Eva av ribbenet til Adam, og skapelsesberetningen i norrøn mytologi, som forteller at Ask og Embla var de første menneskene, og at Odin og brødrene hans lagde dem ut av trestokker, er omtrent like primitive. Kanskje er de også omtrent like gamle? Var skapelsesberetningen i norrøn mytologi også ment metaforisk?

Hvis Bibelen kan fortelle oss ting vi ikke vet om Gud og det som ikke kan observeres, hvorfor kunne den ikke fortelle oss ting vi ikke visste om vitenskap i den tiden den ble skrevet? Hvorfor er Bibelen så full av grove vitenskapelige feil hvis de som skrev den hadde stor nok innsikt i hvordan universet fungerer til å fortelle oss om hvem som skapte det og om ting vi ikke er i stand til å observere?

“Det gamle testamentet er barbarisk og uvitenskapelig, så jeg tror bare på det nye testamentet”

I manges øyne er det gamle testamentet verst, men det vil uansett ville det være nok at grusomheter og absurditeter igjen (Jesus blir skikkelig sur på et tre, Jesus forteller en historie om en rik man som blir brent levende etter at han dør, en stor mengde motstridende opplysninger, slaveri regnes som greit, Gud fortsetter å dreper mennesker, kvinner skal ikke tale i menigheten, mannen er kvinnens hode, osv). Men la oss se bort ifra det.

Hvis det gamle testamentet kan forkastes, hvorfor er det fortsatt med i Bibelen?

Trodde ikke Jesus på historiene og lovene i skriftene som allerede fantes på hans tid (og senere ble det satt sammen i det gamle testamentet)?

Hvis han ikke gjorde det, hvorfor referer han til Noah (du vet, den historien om at Gud drukner hele verden bortsatt fra Noah og de som er på arken hans) og Adam og Eva (tydeligvis trodde ikke Jesus på evolusjonsteorien)?

Og hvorfor sier han følgende (matteus, kapittel 5, vers 17-20):

Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd. Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket.

Hvis man forkaster Bibelen, hva er da troen på Jesus da basert på?

Ingenting hadde vært bedre enn en allmektig skapning som er så intelligent og klok som går ann, og sammtidig har utelukkende god moral og ønsker å gi universets skapninger mening og velvære. Men sanseinntrykkene og fornuften som denne guden i så fall har utstyrt oss med forteller meg og veldig mange andre at han ikke eksisterer.

Hvis du har viktige arguementer mot ateisme eller evolusjon, eller for religion, men som jeg ikke addreserer, så kom med dem i kommentarfeltet. Jeg kommer til å bygge videre på denne artikkelen i forbindelse med et prosjekt, og vil ikke overse argumenter som mange synes er gode.

Hvis du enda ikke er overbivist så annbefaler jeg Julia Sweeneys standup-show Letting go of god, som ikke er konfronterende slik men artikkel er, og som er ganske morsom og underholdene:

Advertisements

4 Responses to Norwegian post: Hvorfor er jeg så sikker på at alle religioner tar feil?

 1. […] til å være sikker på at alle relgioner tar feil. Hvorfor jeg ikke er religiøs kan du lese om her, hvor jeg oppsumerer hovedgrunnene til at jeg er ateist, og addresser de vanligste argumentene folk […]

 2. Jaylynn says:

  At last some ratianoilty in our little debate.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: